Om Winnet Sverige
Winnet Sverige är en ideell förening som bildades i december 1999*. Vårt arbete utgår ifrån att stötta och stärka kvinnors lokala och regionala resurscentra, våra medlemsorganisationer, och därigenom verka för:
                       

» Att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk

» Att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället

» Att kvinnors och mäns insatser värderas lika

» Att villkor och förutsättningar för kvinnor och män är lika

Winnet Sverige arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med kvinnors delaktighet och jämställda medverkan i tillväxt- och utvecklingsarbete. Vi verkar för ett jämställt samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara.

"Winnet Sverige är pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor som män"


Winnet Sveriges fokusområden:

Winnet Sveriges arbete bedrivs inom följande fokusområden.

  • Winnet Center of Excellence ® med fokus på hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt
  • Entreprenörskap och innovation
  • Arbetskraftsförsörjning
  • Tillgänglighet
  • Infrastruktur, IT och transporter
  • Strategiskt gränsöverskridande samarbete
  • Landsbygdsutveckling
  • Mobilisera kvinnors organisering
  • Kvinnors deltagande på alla nivåer av samhällets demokratiska utveckling

Medlemskap
Lokala och regionala resurscentra för kvinnor kan ansöka om medlemskap i Winnet Sverige. Privatperson eller kvinnors nätverk som vill stödja Winnet Sveriges verksamhet kan bli stödmedlem. Läs mer om medlemskap här.

 

* (f.d. NRC, Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för kvinnor).


 

 

 

           
 
Kontakt
Kontakta oss för mer information om Winnet Sverige.

 Till Kontaktsidan
 
Historia
Här kan du läsa mer om hur resurscentraorganisationen bildats och utvecklats. Dokumentet har tagits fram av Ing-Marie Persson, NUTEK:

- RC Historia (doc)
Mer om
Winnet Sverige


 Läs mer
 Läs våra broschyrer
Styrelse
Winnet Sveriges styrelse består av ledamöter från hela landet. 

 Läs mer

Nyhetsbrev
Försäkra dig om att du inte missar Winnets nyhetsbrev som kommer ut varje kvartal!

Mejla oss på info@winnetsverige.se för att få nyhetsbrevet skickat direkt till din mejl.


Nyhetsbrev Juni 2023.pdf

(Genom att du skriver upp dig på nyhetsbrevet godkänner du att vi lagrar dina uppgifter)


Uppdaterat av Veronica Algerstam, 2023-06-23