23 september 2016
Slutkonferens Winnet BSR, Warzawa, Polen 4 oktober
Se program och inbjudan:

Program_Konferencji (en)16sept.pdf
Uppdaterat av Lina Andersson, 2016-09-23