HemOm Winnet SverigeNyheterBli medlemMedlemsorganisationerProjekt & rapporterIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Om Winnet Sverige
Verksamhet
Samarbetspartners
Styrelse

Samarbetspartners 
 
Den röda tråden i vår verksamhet är samarbete, i partnerskap och nätverk, inom tematiska valt område och för regionala innovationer. Winnet Sverige arbetar med att säkerställa kvinnors deltagande i den demokratiska utvecklingen på alla nivåer i samhället och på lika villkor och med samma förutsättningar som män. Det görs med specifik fokus på jämställd utveckling och tillväxt, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Därmed bedrivs och genomförs vår verksamhet ofta och gärna genom samarbeten, med flera aktörer på lokal, regional, nationell, EU och utanför internationell nivå.

Nya och befintliga nätverk
På nationell nivå samarbetar Winnet Sverige och våra medlemmar med Landsbygdsnätverket, Hela Sverige ska Leva, Jämställdhetsmyndigheten och Sveriges Kvinnolobby. Tillsammans med Landsbygdsnätverket och Hela Sverige ska leva fortsätter Winnet Sveriges arbete med att tillvarata landsbygdens kunskaper och driva på för jämställda villkor. Winnet Sverige är även utsedd av regeringen till att ha ledamöter i Övervakningskommittén för EU:s jordbrukspolitik och landsbygdsprogram inklusive lokalt ledd utveckling. 

Vi har samarbeten inom ramen för det nordiska samarbetet i nästintill samtliga nordiska länder. Dessa har utvecklats inom tidigare projekt med stöd av Nordiska ministerrådet, EU program, Svenska Institutet med flera aktörer. Vi har bland annat tillsammans med samarbetspartners på alla nivåer i samhället utvecklat Winnet modellen inom ramen för EU Östersjöstrategin och Östliga Partnerskapet med stöd av Svenska Institutet, SI. Målet med Winnet Modellen är att öka kvinnors deltagande på lika villkor och samma förutsättningar som män i vårt närområde och därmed driva på jämställd demokratisk utveckling. Arbetet har även bidragit till att ett hållbart strategiskt transnationellt nätverk och partnerskap utvecklats mellan de nordiska länderna, länderna runt Östersjön och utanför det Östliga partnerskapet. Winnet Sverige har bland annat aktiva resurcentra i Armenien och pågående dialoger i Turkiet, Georgien och Ukraina. Det finns även en ambition till att utöka arbetet till en global nivå.

Winnet Sverige ingår även i olika nätverk för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt. Vid vårt deltagande i Internationellt jämställdhetsforum 2017 i Stockholm, där vi arrangerad ett seminarium om kvinnors ekonomiska egenmakt, med 100 deltagare ifrån 18 länder, bildades WEEDO nätverket, Women Entrepreurship Economic DO, som fortsatt är under utveckling. Winnet Sverige är även medlem i Winnet Europé och Women Entrepreneurship platform, WEP. 


Vi samarbetar med

   
   
 
   
   
Samarbetspartners

Sverige
MUCF
Landsbygdsnätverket
Hela Sverige ska leva 
Sveriges Kvinnolobby 
Jämställdhetsmyndigheten                                  
Europa
Winnet Europe
Women Entrepreneurship Platform
Uppdaterat av AnnaStina Johansson, 2021-08-09
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Norra Skeppsbron 3 C, 803 10 Gävle
Provided by Webforum